Over !K-Fullness

Arina de Groot-LakerveldIk ben Arina de Groot-Lakerveld en de eigenaar van !K-Fullness. !K-Fullness is de plek én manier waarop ik ondersteuning wil bieden bij problemen met verslaving of afhankelijkheid. Niet alleen de persoon met het probleem, maar juist ook de mensen in de (directe) omgeving.

Bij een verslaving is het probleem groter dan de verslaving zelf. Ook de directe omgeving en gezinsleden kunnen – onbewust – onderdeel van het probleem zijn of worden. Dit heb ik zelf aan den lijve ondervonden in mijn eigen directe omgeving.

Werken vanuit professionele ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid gebruik ik binnen !K-Fullness om verslaafde mensen in herstel en naasten van verslaafden te ondersteunen binnen mijn coachingspraktijk. Hiervoor heb ik de opleiding tot Master Coach en Counselor bij de Academie voor Coaching en Counseling gevolgd, een vierjarige opleiding op HBO-niveau. Binnen de opleiding ben ik uiteindelijk afgestudeerd op het onderwerp problemen bij verslaving en de omgeving van de verslaafde. Na mijn opleiding heb ik praktijkervaring opgedaan door het begeleiden van naasten in het familieprogramma bij een GGZ in de verslavingszorg.

Buiten mijn coachingspraktijk, heb ik ook een opleiding tot systeemondersteuner gecreëerd om mensen die in hun privé- of professionele omgeving te maken hebben met mensen met een verslaving, extra handvatten te geven om begeleiding te bieden.

Tegen het stigma!

Het hebben van verslavingsproblemen of afhankelijkheidsproblematiek is al vervelend genoeg, maar verslaving wordt ook nog eens enorm gestigmatiseerd in onze samenleving. Ik heb het tot mijn persoonlijke missie gemaakt om juist dit stigma te doorbreken.

Dit doe ik actief als ambassadeur van stichting Samen Sterk zonder Stigma, een organisatie die zich bezig houdt met het bestrijden van stigma rondom psychische kwetsbaarheid. Als ambassadeur zet me in het bijzonder in voor het stigma op verslavingsproblematiek. Door stigma blijven problemen lang, soms zelfs generaties, in stand. Dit kan én moet veranderen.

%d bloggers liken dit: